Prokurator Rejonowy w Kaliszu przedstawił 49-letniemu mieszkańcowi Kalisza zarzuty popełnienia dwóch przestępstw – fizycznego i psychicznego znęcania się nad osobą najbliższą oraz dokonania na szkodę tej samej pokrzywdzonej rozboju z użyciem noża. Drugiemu z czynów, związanym z zaborem pieniędzy w kwocie 3 złotych, towarzyszyło okaleczenie ofiary; napastnik zadał cios nożem, powodując obrażenia ciała w postaci rany kłutej  o długości 4 cm na plecach, co naruszyło czynności narządu ciała na okres poniżej dni 7.


Za przestępstwo fizycznego i psychicznego znęcania się, w przepisie art. 207 § 1 kk, przewidziano karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
Dokonanie rozboju z jednoczesnym posłużeniem się nożem kwalifikowane jest jako zbrodnia, opisana w treści przepisu art. 280 § 2 kk. Odpowiadający za takie zachowanie podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.
Mężczyzna znęcał się nad pokrzywdzoną (osobą dla siebie najbliższą) od września 2015 r. do początku listopada roku bieżącego. Wówczas też doszło do popełnienia rozboju, połączonego z zarzutem spowodowania lekkiego uszczerbku na zdrowiu (czyli obrażeń na czas poniżej dni 7) oraz narażenia kobiety na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.
Sąd zastosował tymczasowe aresztowanie – i to na okres 3 miesięcy – wskazując na duże prawdopodobieństwo popełnienia przez podejrzanego zarzucanych czynów. Uznano, iż istnieją szczególne przesłanki przemawiające za sięgnięciem po najsurowszy środek zapobiegawczy, zatem istniejąca obawa matactwa jak też realne zagrożenie surową karą.
Podejrzany był w przeszłości karany. Złożył wyjaśnienia częściowo spójne z poczynionymi ustaleniami.


Rzecznik Prasowy
Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim

Marcin Kubiak