W pierwszej połowie października bieżącego roku, skierowano do Sądu Okręgowego w Kaliszu akt oskarżenia przeciwko 38-letniej księgowej, podejrzanej o dokonanie oszustwa na szkodę swojego pracodawcy. Zachowanie rozpatrywane w śledztwie polegało na realizowaniu przelewów z konta pokrzywdzonego, w okresie od sierpnia 2006 r. do lipca 2015 r., i wskazywaniu w tytule tychże przelewów zapłaty świadczeń na rzecz kooperantów pracodawcy.

Zamiast konta rzeczywistego kontrahenta podejrzana, wprowadzając pokrzywdzonego w błąd co do zasadności zapłaty na swoją rzecz, wskazywała konto własne, na które trafiły środki w kwocie przekraczającej 4 500 000 złotych. Na sumę tę złożyło się 240 operacji księgowych przeprowadzonych przez kobietę.
Czyn zagrożony jest karą pozbawienia wolności od roku do lat 10. Sąd, w przypadku złożenia wniosku przez pokrzywdzonego, orzeka obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem.
W toku postępowania przygotowawczego wobec podejrzanej zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego – pieniędzy w kwocie 30 000 złotych, dozoru Policji oraz zakazu opuszczania kraju. Wydano również, celem realizacji roszczeń pokrzywdzonego, postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia majątkowego nieruchomości i ruchomości na sumę 525 000 złotych.

Informację o prowadzonym śledztwie zamieszczono na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim w dniu 2 marca 2016 r. (http://ostrow.po.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1262:podejrzana-ksiegowa&catid=89&Itemid=502).


Rzecznik Prasowy
Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim

Marcin Kubiak