Prokuratura Rejonowa w Ostrowie Wielkopolskim skierowała do Sądu Okręgowego w Kaliszu akt oskarżenia przeciwko 11 osobom, które wyłudziły kredyty w Banku Pocztowym w Kaliszu.
Mózgiem całego mechanizmu był, zatrudniony na zastępstwo, pracownik tego banku , 46 –letni Artur S. mieszkaniec Ostrowa Wielkopolskiego.


Inny oskarżony ,32 –letni Sebastian O., fałszował dokumenty potwierdzające rzekome zatrudnienie określonych osób i otrzymywane przez nich wynagrodzenia, a zainteresowani otrzymaniem kredytów ,zgłaszali się z tymi dokumentami do Artura S. i on uruchamiał procedurę udzielenia pożyczki.
Za załatwienie pożyczek Artur S. pobierał od zainteresowanych wynagrodzenie w kwotach od jednego do kilku tysięcy złotych.
Łączna kwota wyłudzonych przy współudziale Artura S. pożyczek to ponad 500 tys. zł.
Osoby, które uzyskały kredyty na podstawie fałszywych dokumentów, to głównie znajomi Artura S.
Proceder wyłudzania kredytów trwał od listopada 2013 roku do września 2014r. Wskazane czyny zakwalifikowano z art.297 § 1 k.k.,286 § 1 k.k. i 270 § 1 k.k.
Akt oskarżenia zarzuca także Arturowi S. przestępstwa z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
We wrześniu 2014r. po uprzednim wyłudzeniu kredytu w Banku Pocztowym , przekazał uzyskaną w ten sposób kwotę na zakup w Holandii środków odurzających.
Przewożący narkotyki zostali zatrzymani na terenie powiatu ostrowskiego. Posiadali przy sobie prawie 1 kg marihuany.
Ponadto u Artura S. w miejscu zamieszkania ujawniono uprawę ziela konopi indyjskich.
W związku z powyższym dodatkowo oskarżono go o czyny z art.55 ust.1 i 3 oraz 63 ust.3 w zw. z art.53 ust.2 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
Arturowi S. grozi kara pozbawienia wolności w wymiarze nie mniejszym niż 3 lata .
Spośród 11 osób objętych aktem oskarżenia, wobec 3 skierowano wnioski o dobrowolne poddanie się karze.


Rzecznik Prasowy
Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim

Agata Kobiela-Kurczaba