Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wlkp. w dniu 28 kwietnia 2016r. skierowała do Sądu Okręgowego w Kaliszu akt oskarżenia przeciwko 32 – letniej kobiecie, podejrzanej o oszustwa przy sprzedaży „łapek drobiowych”.
Wymienionej zarzucono, że w okresie od stycznia do czerwca 2013r., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wykonując czynności zarządcze w ramach spółki mającej siedzibę na terenie powiatu kaliskiego, doprowadziła dwie pokrzywdzone firmy do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o wartości 261 000 zł.

 

W opisie czynu zaznaczono, że wprowadziła ona swoich kontrahentów w błąd odnośnie możliwości wywiązania się ze zobowiązania polegającego na dostarczeniu im zamówionych produktów drobiowych. Na szkodę spółki mającej siedzibę w Kopenhadze, co opisano w zarzucie, przywłaszczyła przekazaną zaliczkę w kwocie 218 000 zł i nie dostarczyła zamówionych łapek drobiowych, a na szkodę drugiego pokrzywdzonego – warszawskiej firmy w podobny sposób przywłaszczyła zaliczkę w kwocie 43 000 zł. Dodatkowo zarzucono oskarżonej, że w listopadzie 2012r., w ramach prowadzonej działalności, doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem spółkę z Opola, co wiązało się z brakiem dostarczenia, zgodnie z umową, łapek gęsich i przekazaniem łapek kaczych, nie pochodzących od deklarowanego producenta, a posiadających podrobiony znak towarowy oraz podrobione świadectwo zdrowia.
Z dokonanych ustaleń wynika, że oskarżona pomimo przyjęcia od pokrzywdzonych zaliczek na zakup blisko 700 ton łapek kaczych, w łącznej kwocie 261 000 zł, nie wywiązała się, pomimo składanych deklaracji, z przyjętego zobowiązania, ani też nie zwróciła, wbrew składanym zapewnieniom, otrzymanych zaliczek. W przypadku oszustwa związanego ze sprzedażą 25 ton łapek (skrzydeł) gęsich, zamiast których zostały dostarczone – tańsze – łapki kacze, do ujawnienia nieprawidłowości doszło po rozładunku kontenera  w Hongkongu i przeprowadzeniu badań przez „ostatecznego nabywcę”.
Czyny zarzucane oskarżonej zakwalifikowano m.in. jako przestępstwo z art. 286 § 1 kodeksu karnego (oszustwo), popełnione w odniesieniu do mienia znacznej wartości (art. 294 § 1 kodeksu karnego), zagrożone karą od 1 roku do 10 lat pozbawienia wolności.
    

ZASTĘPCA
PROKURATORA OKRĘGOWEGO

Janusz  Walczak