Prokuratura Rejonowa w Kaliszu skierowała do miejscowego Sądu Rejonowego akt oskarżenia przeciwko dwom mieszkańcom województwa śląskiego, podejrzanym o oszustwa na szkodę m.in. firm z powiatu kaliskiego.
Oskarżonym, będącym w wieku 54 i 44 lat, zarzucono, że w czerwcu 2012r., jako prezes i wiceprezes spółki mającej siedzibę w Krakowie, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadzili dwie firmy z powiatu kaliskiego do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, w ten sposób, że wprowadzili w błąd ich właścicieli co do zamiaru i możliwości wywiązania się ze zobowiązania, po czym zakupili „na odroczony termin płatności” produkty rolne, w postaci m.in. ziemniaków, ogórków, kapusty, kalafiorów i cebuli, po czym nie wywiązali się z umów i dokonali zapłaty za pobrany towar, w łącznej wysokości ponad 40 000 zł.

 

Trzeci zarzut dotyczy podobnego oszustwa na szkodę firmy z województwa małopolskiego, z której oskarżeni „zakupili” nie dokonując zapłaty, również artykuły rolne, o wartości 10 400 zł
W trakcie śledztwa uzyskano opinię biegłego z dziedziny księgowości odnośnie kondycji finansowej spółki oskarżonych. W przypadku jednej z firm z powiatu kaliskiego wskazano w zarzucie na wyłudzenie towaru o wartości blisko 30 000 zł., w drugim wartość produktów przekraczała 10 000 zł.
Czyny zarzucane oskarżonym zakwalifikowano jako przestępstwa z art. 286 § 1 kodeksu karnego (oszustwo) zagrożone karą od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.

ZASTĘPCY
PROKURATORA OKRĘGOWEGO

Janusz  Walczak