Prokuratura Rejonowa w Kaliszu skierowała do miejscowego Sądu Rejonowego akt oskarżenia przeciwko 61 – letniemu mieszkańcowi województwa lubuskiego, podejrzanemu o wyłudzenie kredytów na zakup towarów.
Wymienionemu zarzucono, że w dniu 7 stycznia 2014r. w Krotoszynie, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził w błąd pracowników sklepu, poprzez złożenie poświadczającego nieprawdę oświadczenia o rzekomym zatrudnieniu i dochodach uzyskiwanych, według dokumentów, w przedsiębiorstwie mającym siedzibę w Gorzowie.

 

W zarzucie wskazano, że w wyniku powyższego, nie mając zamiaru wywiązania się ze zobowiązania, zawarł umowę kredytową na zakup sprzętu RTV i uzyskał kredyt w wysokości 7 400 zł, po czym nie dokonał jego spłaty. W drugim zarzucie dotyczącym zdarzenia z dnia 8 stycznia 2014r. opisano podobny czyn oskarżonego, do którego doszło w Kaliszu, a w wyniku którego wyłudzony został, na szkodę banku, kredyt na zakup sprzętu komputerowego w wysokości 5 900 zł.
Do wszczęcia postępowania doszło po złożeniu zawiadomienia o przestępstwie przez pokrzywdzony (w obu przypadkach) bank. W trakcie śledztwa uzyskano opinie pismoznawczą odnośnie zapisów znajdujących się w umowach kredytowych.
Oskarżony został poddany badaniu przez biegłych - psychiatrów. W wydanej opinii stwierdzili oni, że wymieniony w czasie zarzucanych mu zdarzeń miał zachowaną poczytalność.
Wcześniej był on już karany, także za przestępstwa przeciwko mieniu.
Czyny zarzucane oskarżonemu zakwalifikowano m.in. jako przestępstwa z art. 286 § 1 kodeksu karnego (oszustwo) zagrożone karą od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.
          
ZASTĘPCA
PROKURATORA OKRĘGOWEGO

Janusz  Walczak