Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wlkp. prowadzi śledztwo w sprawie wyłudzenia pieniędzy w kwocie 2 600 000 zł na szkodę pracodawcy przez 38 - letnią kobietę.
Wymienionej zarzucono, że w okresie od kwietnia 2009r. do lipca 2015r., początkowo będąc zatrudniona jako księgowa, a następnie świadcząc usługi księgowe, doprowadziła swojego pracodawcę właściciela firmy produkcyjno – transportowej, mającego siedzibę na terenie powiatu ostrowskiego, do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości w postaci pieniędzy w kwocie 2 600 000 zł.

W opisie czynu zaznaczono, że będąc upoważniona do rozliczania transakcji i realizacji przelewów z kont pracodawcy na rzecz kooperatorów, wprowadziła ona go w błąd do wielkości zapłaty świadczeń pieniężnych, związanych z wykonaniem na jego rzecz usług przez inne podmioty i niezależne od wynikającej z faktur zapłaty należności dokonywała przelewów na własne konto, przywłaszczając przekazane pieniądze dla siebie.
Z zebranych materiałów wynika, ze podejrzana w części przypadków oprócz dokonania, na podstawie otrzymanej faktury, zapłaty należnej kwoty na rzecz podmiotu wykonującego usługę, przelewała dodatkowo tożsamą kwotę na swoje konto. Dokonane dotychczas ustalenia wskazują, że wymieniona przez okres 6 lat zagarnęła, w opisany sposób – co opisano w zarzucie, pieniądze w kwocie 2 600 000 zł. W ramach trwającego postępowania realizowane są działania zmierzające do ustalenia czy kwota przywłaszczenia była wyższa.
Zawiadomienie o przestępstwie złożył pokrzywdzony, na początku lutego 2016r. Do ujawnienia zagarnięcia opisanego w zarzucie doszło po zmianie osoby zajmującej się księgowością, w trakcie bieżąco wykonywanych przez nią czynności.
W dniu 10 lutego 2016r. podejrzana została zatrzymana. Po przedstawieniu jej zarzutów i wykonaniu z jej udziałem czynności procesowych, zastosowano wobec niej środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego, dozoru policji i zakazu opuszczania kraju. Dokonano ponadto zabezpieczenia majątkowego na poczet grożących podejrzanej kar majątkowych, a także naprawienia szkody.
Czyn zarzucany podejrzanej zakwalifikowano jako przestępstwo z art. 286 § 1 kodeksu karnego (oszustwo), popełnione w odniesieniu do mienia wielkiej wartości (art. 294 § 1 kodeksu karnego), zagrożone karą od 1 roku do 10 lat pozbawienia wolności.


ZASTĘPCA
PROKURATORA OKRĘGOWEGO

Janusz Walczak