Prokuratura Rejonowa w Kaliszu skierowała do miejscowego Sądu Rejonowego akt oskarżenia przeciwko 49 – letniemu mieszkańcowi Poznania, podejrzanemu o wyłudzenie materiałów elektrycznych.
Wymienionemu zarzucono, że w okresie od września do października 2012 r. w Kaliszu, będąc właścicielem firmy mającej siedzibę w Poznaniu, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, miejscową (kaliską) spółkę.

 

W opisie czynu zaznaczono, że zakupił on w pokrzywdzonej spółce towar w postaci materiałów elektrycznych oraz zlecił jej wykonanie usługi polegającej na montażu rozdzielni elektrycznej, po czym nie dokonał należnej płatności w kwocie 7 100 zł. W zarzucie zaznaczono, że oskarżony wprowadził pokrzywdzonego w błąd co do zamiaru i możliwości  wywiązania się z warunków transakcji, zatajając ciążące na nim zobowiązania na rzecz innych instytucji.
Z dokonanych ustaleń wynika, ze wobec firmy oskarżonego w czasie zawarcia umowy z pokrzywdzoną spółką było  prowadzone szereg egzekucji na rzecz wielu podmiotów gospodarczych i osób fizycznych, a ponadto posiadała ona inne znaczne zaległości finansowe.
Czyn zarzucany oskarżonemu zakwalifikowano jako przestępstwo z art. 286 § 1 kodeksu karnego (oszustwo) zagrożone karą od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.

ZASTĘPCA
PROKURATORA OKRĘGOWEGO

Janusz  Walczak