Prokuratura Rejonowa w Jarocinie skierowała do miejscowego Sądu Rejonowego wniosek o skazanie bez przeprowadzenia rozprawy 26 – letniego mężczyzny, podejrzanego o paserstwo związane z nabyciem ciągnika rolniczego.
Wymienionemu zarzucono, że w dniu 10 stycznia 2015r., w jednej z miejscowości na terenie gminy Żerków, nabył za kwotę 35 000 zł ciągnik rolniczy m – ki Zetor, o którym „na podstawie towarzyszących okoliczności mógł przypuszczać, że został on uzyskany za pomocą czynu zabronionego”.


Z zebranych materiałów wynika, że oskarżony powyższy ciągnik nabył od „przygodnie” poznanego mężczyzny, który zaoferował jego sprzedaż. Uwzględniając stan dokumentacji ciągnika, a także jego numerów identyfikacyjnych uznano, że wymieniony winien mieć świadomość jego nielegalnego pochodzenia. W odniesieniu do sposobu pozyskania ciągnika przez sprzedającego go mężczyznę prowadzone jest odrębne postępowanie.
Czyn zarzucany oskarżonemu zakwalifikowano jako przestępstwo z art. 292 § 1 kodeksu karnego (paserstwo nieumyślne) zagrożone grzywną, karą ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 2 lat.


ZASTĘPCA
PROKURATORA OKRĘGOWEGO

Janusz  Walczak