Prokuratura Rejonowa w Kaliszu skierowała do miejscowego Sądu Rejonowego akt oskarżenia przeciwko 27 – letniej kobiecie, podejrzanej o oszustwo związane z zakupem rolet i akcesoriów okiennych.
Oskarżonej, mieszkance Gliwic, zarzucono, że w okresie listopada, grudnia 2013r., działając w celu osiągniecia korzyści majątkowej, doprowadziła firmę mającą siedzibę w Kaliszu, do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o wartości 9 200 zł.

 

W zarzucie zaznaczono, że wymieniona prowadząc działalność gospodarczą wprowadziła swego kontrahenta – firmę z Kalisza – w błąd co do zamiaru wywiązania się ze swoich zobowiązań i dokonania zapłaty za otrzymany towar. W opisie czynu wskazano, ze posłużyła się ona, jako autentycznymi, stwierdzającymi  nieprawdę dokumentami w postaci potwierdzeń rzekomego dokonania przelewów bankowych, co umożliwiło jej odbiór towaru.
Z dokonanych ustaleń wynika, że oskarżona zamówienie złożyła za pośrednictwem poczty elektronicznej, po czym przekazała sfałszowane dokumenty potwierdzające rzekome dokonanie przelewów na rzecz pokrzywdzonego, jako zapłaty za odebrany towar.
Czyn zarzucany oskarżonej zakwalifikowano m.in. jako przestępstwo z art. 286 § 1 kodeksu karnego (oszustwo) zagrożone karą od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.

ZASTĘPCA
PROKURATORA OKRĘGOWEGO

Janusz  Walczak