Prokuratura Rejonowa w Kaliszu skierowała do miejscowego Sądu Rejonowego akt oskarżenia przeciwko 25 – letniemu mieszkańcowi Torunia, podejrzanemu o szereg oszustw.
Wymienionemu zarzucono, że w okresie od lutego do marca 2015r. w Kaliszu działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził w błąd prowadzącego działalność gospodarczą mężczyznę, który sprzedał mu trzy wózki widłowe o łącznej wartości 76 000 zł.

W dalszej części zarzutu zaznaczono, że podejrzany nie miał zamiaru wywiązania się z obowiązku zapłaty za powyższe wózki i nie dokonał jej, doprowadzając pokrzywdzonego do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Następnie, co również opisano w zarzucie, podejrzany wprowadzając kupujących w błąd co do rzekomego przysługiwania mu prawa własności sprzedał dwa z powyższych wózków za kwoty 64 000 zł oraz 15 000 zł przedstawicielom podmiotów gospodarczych działających na terenie województwa kujawsko pomorskiego.
Z zebranych materiałów wynika, że oskarżony nabył od pokrzywdzonego, mieszkańca Kalisza z „odroczonym terminem płatności” trzy wózki widłowe. Zgodnie z klauzulą zawartą w wystawionych fakturach VAT prawo własności wózków miało przejść na nabywcę (oskarżonego) dopiero po uiszczeniu pełnej zapłaty za nie. Pokrzywdzony, z uwagi na brak zapłaty, odstąpił od umów sprzedaży powyższych wózków. Oskarżony sprzedał jednak dwa wózki, pomimo, że nie został ich właścicielem, kolejnym osobom, wprowadzając je w błąd co do swojego uprawnienia do dysponowania nimi.
Czyny zarzucone oskarżonemu zakwalifikowano jako przestępstwa z art. 286 § 1 kodeksu karnego (oszustwo) zagrożone karą od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.

ZASTĘPCA
PROKURATORA OKRĘGOWEGO

Janusz  Walczak