Prokuratura Rejonowa w Ostrowie Wlkp. skierowała do miejscowego Sądu Rejonowego wniosek o skazanie dwóch mężczyzn, podejrzanych o kradzież i paserstwo.
36 – letniemu mężczyźnie, mieszkańcowi Krotoszyna, zarzucono,  że w okresie od czerwca do lipca 2015r. na trasie pomiędzy Szwecją a Ostrowem Wlkp., czterokrotnie po uprzednim usunięciu plomby zabezpieczającej „linkę celną” przewożonej naczepy zabrał w celu przywłaszczenia paczki z zawartością butów, odzieży i pościeli o łącznej wartości 75 600 zł. Dodatkowo zarzucono wymienionemu dokonanie – również czterokrotnie – podobnych kradzieży paczek z odzieżą o łącznej wartości 7200 zł, we wrześniu i październiku 2014r.


Drugiemu z oskarżonych, 46 – letniemu, zarzucono, że w czerwcu i lipcu 2015r. nabył od „pierwszego” z oskarżonych, pochodzący z opisanych kradzieży towar, za kwotę 4 700 zł wiedząc, że został on uzyskany za pomocą „czynu zabronionego”.
Obaj mężczyźni zostali zatrzymani w dniu 28 lipca 2015r. Po wykonaniu z ich udziałem czynności, w tym przedstawieniu zarzutów i przesłuchaniu w charakterze podejrzanych, zostali oni zwolnieni. Do powyższego zatrzymania doszło bezpośrednio po dokonaniu kradzieży paczek o wartości 52 000 zł i ich przekazaniu oskarżonemu o paserstwo.
Przewożone przez oskarżonego paczki zostały skradzione na szkodę szwedzkiej firmy, która była ich eksporterem.
Czyny zarzucane oskarżonym zakwalifikowano jako przestępstwa z art. 279 §1 kodeksu karnego (kradzież z włamaniem) zagrożone karą od 1 roku do 10 lat pozbawienia wolności oraz art. 291 § 1 kodeksu karnego (paserstwo) zagrożone karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

ZASTĘPCA
PROKURATORA OKRĘGOWEGO

Janusz  Walczak