Prokuratura Rejonowa w Jarocinie zakończyła śledztwo w sprawie wyłudzenia pieniędzy w kwocie ponad 18 000 zł przez pracownicę miejscowego ośrodka pomocy społecznej.
Skierowanym w dniu 30 października 2015r. do Sądu Rejonowego w Jarocinie wnioskiem o wydanie wyroku skazującego objęto 30 – letnią kobietę.

Zarzucono wymienionej, że w okresie od października 2013r. do czerwca 2015r. w Jarocinie zajmując stanowisko inspektora w miejscowym ośrodku pomocy społecznej wprowadziła w błąd swoich przełożonych co do dokonywanych wypłat „świadczeń z tytułu zasiłku rodzinnego” dla trzech osób, w wyniku czego wyłudziła i przywłaszczyła dla siebie pieniądze w kwocie 18 600 zł.
Zawiadomienie o przestępstwie zostało złożone przez ośrodek pomocy społecznej, w którym zatrudniona była oskarżona. W związku z ujawnionymi nieprawidłowościami został w nim przeprowadzony audyt wewnętrzny. W oparciu o jego ustalenia, a także materiał zgromadzony w trakcie śledztwa opracowano zarzuty, które zostały przedstawione podejrzanej. Z zebranych materiałów wynika, że wymieniona wydawała fikcyjne decyzje w przedmiocie przyznania świadczeń rodzinnych, w oparciu o uprzednio podrobione wnioski i zaświadczenia. Następnie, jak ustalono, doprowadziła ona do rzekomego przekazania powyższych świadczeń, które w rzeczywistości przywłaszczała dla siebie.
Czyn zarzucany oskarżonej zakwalifikowano jako przestępstwo z art. 286 §1 kodeksu karnego (oszustwo) zagrożone karą od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.

ZASTĘPCA
PROKURATORA OKRĘGOWEGO

Janusz  Walczak