Prokuratura Rejonowa w Kaliszu skierowała do miejscowego Sądu Rejonowego wniosek o skazanie bez przeprowadzenia rozprawy 27 – letniego mężczyzny, podejrzanemu o wyłudzenie pożyczki gotówkowej.
Wymienionemu zarzucono, że w dniu 28 maja 2014r. w Kaliszu, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem firmę pożyczkową, której przedstawiciela wprowadził w błąd co do miejsca swojego zatrudnienia, a także możliwości wywiązania się z zawartej umowy.

W opisie czynu zaznaczono, ze zawarł on umowę pożyczki gotówkowej w odniesieniu do kwoty 300 zł, po czym nie wywiązał się z niej i nie dokonał spłaty zobowiązania. W zarzucie przyjęto, że opisane zachowanie stanowi „przypadek mniejszej wagi”.
Z dokonanych ustaleń wynika, że oskarżony zawierając umowę pożyczki złożył pisemne oświadczenie, że jest zatrudniony w firmie transportowej i osiąga stały dochód, co nie odpowiadało rzeczywistości. Następnie, jak ustalono, nie zwrócił on uzyskanych pieniędzy.
Przesłuchany w charakterze podejrzanego wymieniony przyznał się do zarzucanego mu czynu i wyjaśnił, że pożyczone pieniądze przeznaczył na spłatę innego zobowiązania.
Czyn zarzucany oskarżonemu zakwalifikowano jako przestępstwo z art. 286 kodeksu karnego (oszustwo) zagrożone, przy przyjęciu przypadku mniejszej wagi (§3), karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 3 lat.

ZASTĘPCA
PROKURATORA OKRĘGOWEGO

Janusz  Walczak