Prokuratura Rejonowa w Kaliszu skierowała do miejscowego Sądu Rejonowego wniosek o skazanie bez przeprowadzenia rozprawy 35 – letniego mężczyzny, mieszkańca powiatu kaliskiego, podejrzanego o oszustwa i przywłaszczenie mienia.
Wymienionemu zarzucono, że w październiku i listopadzie 2014r. w Kaliszu, działając na szkodę firm leasingowych, przywłaszczył sobie powierzone mienie znacznej wartości w postaci czterech ciągników siodłowych oraz naczepy ciężarowej o łącznej wartości 588 000 zł. W opisie czynu zaznaczono, że nie wywiązywał się on z wynikającego z umów leasingowych obowiązku spłaty rat, a wezwany do zwrotu wskazanego sprzętu nie dokonał powyższego.

Dodatkowo zarzucono oskarżonemu, że w listopadzie i grudniu 2012r., prowadząc działalność gospodarczą, doprowadził do „niekorzystnego rozporządzenia mieniem” właściciela firmy transportowej, któremu zlecił usługi przewozowe, nie mając zamiaru i możliwości wywiązania się ze zobowiązania, po czym nie uregulował należności w kwocie ponad 23 000 zł. Kolejny zarzut dotyczy przywłaszczenia przez wymienionego we wrześniu 2014r. kwoty 18 000 zł, której po jej uzyskaniu na podstawie niezasadnie zawyżonej faktury nie zwrócił pokrzywdzonemu.
Pokrzywdzone firmy leasingowe mają siedzibę we Wrocławiu, a pozostali pokrzywdzeni prowadzą działalność gospodarczą na terenie Poznania i Kalisza
Czyny zarzucane oskarżonemu zakwalifikowano jako przestępstwa z art. 284 §2 kodeksu karnego (przywłaszczenie powierzonego mienia), popełnione w odniesieniu do mienia znacznej wartości (art. 294 §1 kodeksu karnego), zagrożone karą od 1 roku do 10 lat pozbawienia wolności oraz art. 286 §1 kodeksu karnego (oszustwo) zagrożone karą od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności

ZASTĘPCA
PROKURATORA OKRĘGOWEGO

Janusz  Walczak