Prokuratura Rejonowa w Kaliszu zakończyła dochodzenie w sprawie dokonania kradzieży pieca przez 22 – letniego mężczyznę.
Został on objęty skierowanym do Sądu Rejonowego w Kaliszu wnioskiem  o skazanie bez przeprowadzenia rozprawy. Wymienionemu zarzucono, że w dniu 25 listopada 2014r. w Kaliszu, z mieszkania swojej matki, zabrał w celu przywłaszczenia „piec grzewczy” należący do Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych o wartości 1 200 zł.
Z zebranych materiałów wynika, że oskarżony po zabraniu z mieszkania zajmowanego przez jego matkę pieca, sprzedał go swojemu znajomemu za kwotę 150 zł. W trakcie prowadzenia dochodzenia powyższy piec został odzyskany. Mężczyzna przesłuchany w charakterze podejrzanego przyznał się do dokonania zarzucanej mu kradzieży.

Wymieniony został poddany badaniu przez biegłych – psychiatrów, którzy stwierdzili, że w czasie zarzucanych mu czynów miał on zachowaną poczytalność.
Oskarżony wcześniej był karany za przestępstwa przeciwko mieniu, a obecnie zarzucono mu działanie w warunkach „recydywy specjalnej podstawowej”.
Czyn zarzucany oskarżonemu zakwalifikowano jako przestępstwo z art. 278 §1 kodeksu karnego (kradzież) zagrożone karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności