Prokuratura Rejonowa w Kaliszu skierowała do miejscowego Sądu Rejonowego akt oskarżenia przeciwko 32-letniemu mężczyźnie, podejrzanemu o przywłaszczenie pieniędzy w kwocie ponad 100 000 zł.
Wymienionemu zarzucono, że w okresie od 15 stycznia do 15 lutego 2015r. w Kaliszu i na terenie powiatu tureckiego, będąc pracownikiem kaliskiego oddziału spółki, jako przedstawiciel handlowy, upoważniony do sprzedaży artykułów tytoniowych, przywłaszczył sobie  uzyskane ze sprzedaży pieniądze. W opisie czynu wskazano, że nie przekazywał on towaru kontrahentowi spółki, lecz wystawiał dotyczące jego sprzedaży faktury, które podpisywał wskazując dane rzekomo przyjmujących towar osób, a następnie sprzedawał go innym firmom, zatrzymując uzyskane pieniądze w łącznej kwocie blisko  110 000 zł dla siebie.


Zawiadomienie o przestępstwie złożyła pokrzywdzona spółka. Jej zastrzeżenia wzbudziło wystawianie wielu faktur na jednego kontrahenta, co wywołało podejrzenie niewłaściwego dysponowania towarem. Przeprowadzone postępowanie wykazało, że w rzeczywistości sprzedaż była dokonywana innym firmom, a uzyskane od nich pieniądze nie zostały przekazane na konto pokrzywdzonej spółki. Jednocześnie ustalono, że podpisy kontrahentów zostały podrobione przez oskarżonego.
Mężczyzna przesłuchany w charakterze podejrzanego przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu.
Czyny zarzucane oskarżonemu zakwalifikowano m.in. jako przestępstwo z art. 284 § 2 kodeksu karnego (przywłaszczenie powierzonego mienia)  zagrożone karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

ZASTĘPCA        
PROKURATORA OKRĘGOWEGO

Janusz  Walczak