Prokuratura Rejonowa w Kaliszu skierowała do miejscowego Sądu Rejonowego akt oskarżenia przeciwko 42 - letniemu mężczyźnie, podejrzanemu o szereg wyłudzeń różnego rodzaju towarów.
Wymienionemu zarzucono, że w okresie od marca 2008r. do listopada 2013r., jako prezes trzech kolejnych spółek mających siedzibę w Kaliszu oraz na terenie powiatów kaliskiego i ostrowskiego, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadził przedstawicieli pokrzywdzonych firm w błąd co do zamiaru i możliwości wywiązania się z zawartych umów i doprowadził je do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. W poszczególnych zarzutach, łącznie dziewięciu, opisano zawarcie umów zakupu dotyczących różnych towarów m.in. artykułów gospodarstwa domowego, opon, środków ochrony roślin, o wartości blisko 280 000 zł, za które po ich otrzymaniu nie dokonał zapłaty.


W pierwszym zarzucie opisano działanie oskarżonego w 2008r. jako prezesa spółki działającej na terenie powiatu kaliskiego, a w drugim w latach 2009-2010 jako prezesa spółki mającej siedzibę w powiecie ostrowskim. Pozostałe zarzuty dotyczą późniejszych działań oskarżonego jako prezesa spółki funkcjonującej w Kaliszu.
Pokrzywdzone firmy  miały siedziby m.in. w Koszalinie , Mogilnie, woj. kujawsko – pomorskie, Wolsztynie, woj. wielkopolskie, Siedlcach, woj. mazowieckie, a także w Bydgoszczy. W zarzutach wskazano na wyłudzenie na szkodę poszczególnych pokrzywdzonych towaru o wartości od 17 000 zł do 109 000 zł.
Zawiadomienie o przestępstwie złożył jeden z pokrzywdzonych podmiotów. W trakcie śledztwa ustalono, że oskarżony w okresie od marca 2008r. dopuścił się innych podobnych zachowań, związanych z wyłudzeniem towarów.
W trakcie śledztwa podejrzany został poddany badaniu przez biegłych – psychiatrów. W wydanej opinii stwierdzili oni, że w czasie zarzucanych mu czynów miał on zachowaną poczytalność.
Wymieniony wcześniej był karany m.in. za oszustwa.
Czyny zarzucane oskarżonemu zostały zakwalifikowane jako przestępstwa z art. 286 §1 kodeksu karnego (oszustwo) zagrożone karą od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.


ZASTĘPCA
PROKURATORA OKRĘGOWEGO

Janusz  Walczak