Prokuratura Rejonowa w Krotoszynie zakończyła śledztwo w sprawie szeregu oszustw związanych z prowadzeniem skupu zboża.
Aktem oskarżenia skierowanym do Sądu Rejonowego w Krotoszynie objęto 55 – letniego mężczyznę i jego 85 – letniego ojca. Wymienionym zarzucono, że w lutym 2014r. w jednej z miejscowości na terenie gminy Koźmin Wielkopolski, działając wspólnie, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, jako kierujący spółką mającą siedzibę w Toruniu, poprzez wprowadzenie w błąd co do zamiaru i możliwości terminowego wywiązania się z całości zaciągniętego zobowiązania do zapłaty ceny zakupionego zboża, doprowadzili pokrzywdzonego - mieszkańca powiatu krotoszyńskiego do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci pszenicy o wartości 97 000 zł.

W zarzucie zaznaczono, że oskarżeni zgodnie z wystawioną fakturą VAT nabyli od pokrzywdzonego 149 ton pszenicy o wartości 117 000 zł, za którą zapłacili jedynie 20 000 zł, co stanowiło wywiązanie się ze zobowiązania jedynie w części, a prowadziło do wyłudzenia mienia o wskazanej wartości 97 000 zł. W drugim zarzucie opisano wyłudzenie w podobny sposób w maju 2014r. 61 ton pszenżyta o wartości 48 000 zł za które oskarżeni nie zapłacili, a w trzecim zarzucie wyłudzenie we wrześniu 2014r. 49 ton jęczmienia o wartości 33 000 zł. Powyższe wyłudzenia miały miejsca na terenie województwa kujawsko – pomorskiego.
Zawiadomienie o przestępstwie złożył pokrzywdzony zamieszkały na terenie powiatu krotoszyńskiego. W trakcie prowadzonego postępowania przygotowawczego doszło do ujawnienia, że podejrzani podobnych zachowań dopuścili się na terenie województwa kujawsko – pomorskiego, gdzie siedzibę miała należąca do nich spółka.
Czyny zarzucane oskarżonym zakwalifikowano jako przestępstwo z art. 286 § 1 kodeksu karnego (oszustwo) zagrożone karą od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.

ZASTĘPCA
PROKURATORA OKRĘGOWEGO

Janusz  Walczak