Prokuratura Rejonowa w Kaliszu skierowała do miejscowego Sądu Rejonowego akt oskarżenia przeciwko 23 - letniemu mężczyźnie, podejrzanemu o szereg wyłudzeń związanych z zawarciem umów kredytowych.
Wymienionemu zarzucono, że w okresie od 17 grudnia 2013r. do 21 stycznia 2014r. w Kaliszu, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, poprzez wprowadzenie w błąd pracowników jednego z banków co do tożsamości osób zawierających umowy i zamiaru wywiązania się z umowy, doprowadził wskazany bank do niekorzystnego rozporządzenia mieniem.

W opisie czynu zaznaczono, że wykorzystując prowadzenie przez siebie firmy zajmującej się sprzedażą kredytową złożył podrobione przez nieustalone osoby oświadczenia o rzekomych dochodach i zawarł 14 umów kredytowych na kwoty 4 000 zł, po czym nie wywiązał się z warunków umów, a uzyskane pieniądze w łącznej kwocie 56 000 zł przywłaszczył.
Z zebranych materiałów wynika, że oskarżony prowadząc działalność gospodarczą zajmował się m.in. kredytową sprzedażą pościeli. W opisanych w akcie oskarżenia przypadkach, jak ustalono, sporządził on dokumentację kredytową w oparciu o fikcyjne oświadczenia o dochodach, a uzyskane pieniądze przywłaszczył dla siebie.
Do wszczęcia śledztwa doszło po złożeniu zawiadomienia o przestępstwie złożonego przez bank.
Czyn zarzucany oskarżonemu zakwalifikowano jako przestępstwo z art. 286 §1 kodeksu karnego ( oszustwo) zagrożone karą od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.

ZASTĘPCA
PROKURATORA OKRĘGOWEGO

Janusz  Walczak