Prokuratura Rejonowa w Jarocinie zakończył dochodzenie w sprawie kradzieży znacznej ilości mięsa z terenu jednego z miejscowych zakładów mięsnych.
Aktem oskarżenia objęto trzech  mężczyzn. Dwom z nich, w wieku 19 i 30 lat, zarzucono, że w okresie od października 2014r. do marca 2015r. w Jarocinie, działając wspólnie, dokonali z terenu miejscowego zakładu mięsnego „zaboru w celu przywłaszczenia” łącznie blisko 1 500 kg mięsa, różnej klasy, o łącznej wartości 19 700 zł.

Trzeciemu z mężczyzn, 42 – letniemu, zarzucono, że we wskazanym okresie czasu nabył od oskarżonych o dokonanie kradzieży za kwotę 12 300 zł uzyskane w jej wyniku mięso (1 350 kg), co do którego mógł przypuszczać, że zostało ono uzyskane za pomocą czynu zabronionego.
Z dokonanych ustaleń wynika, że oskarżeni każdorazowo, łącznie 10 razy dokonywali kradzieży pięciu pojemników z mięsem o łącznej wadze 150 -160 kg. W części przypadków dochodziło również do kradzieży pojemników z „jelitami naturalnymi”.
Do zatrzymania podejrzanych doszło w dniu 16 marca 2015r. Po przedstawieniu im zarzutów i przesłuchaniu zostali oni zwolnieni. Dwaj oskarżeni o dokonanie kradzieży, mieszkańcy Krotoszyna i Jarocina, byli pracownikami pokrzywdzonej firmy – zakładu mięsnego. Trzeci oskarżony prowadził na terenie powiatu jarocińskiego działalność gospodarczą związaną z przetwarzaniem mięsa.
Czyny zarzucane oskarżonym zakwalifikowano jako przestępstwo z art. 278 § 1 kodeksu karnego ( kradzież) zagrożone karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności, a także art. 292 §1 kodeksu karnego  (nieumyślne paserstwo) zagrożone grzywną, karą ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 2 lat.

ZASTĘPCA
PROKURATORA OKRĘGOWEGO

Janusz  Walczak