Prokuratura Rejonowa w Kaliszu skierowała do miejscowego Sądu Rejonowego akt oskarżenia przeciwko 23 – letniemu mieszkańcowi Wrocławia, podejrzanemu o szereg oszustw przy wykorzystaniu internetu.
Wymienionemu zarzucono, że w okresie od 6 do 25 lutego oraz 23 czerwca 2014r., za pośrednictwem sieci internet, podając fikcyjne dane osobowe, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem 50 osób. W opisach poszczególnych czynów zaznaczono, że po uprzednim uzgodnieniu, przy wykorzystaniu komunikatora portalu społecznościowego, sprzedaży odzieży, w szczególności dresów, a także kurtek, płaszczy i butów, o łącznej wartości ponad 4 000 zł, wprowadził pokrzywdzonych w błąd co do zamiaru ich dostarczenia i pomimo wpłacenia przez nich należności przelewem na wskazany rachunek bankowy zamówionego towaru nie przesłał, ani nie zwrócił im pobranej należności.


Zawiadomienie o opisanym działaniu złożyła w dniu 28 lutego 2015r. w Komendzie Miejskiej Policji w Kaliszu jedna z pokrzywdzonych.
W trakcie prowadzonego śledztwa uzyskano materiały, w tym dotyczące rachunku bankowego podejrzanego, które doprowadziły do ustalenia dalszych pokrzywdzonych. Na szkodę poszczególnych pokrzywdzonych zostało wyłudzone od 50 zł do 230 zł.
Prowadzone śledztwo, z uwagi na niemożność ustalenia miejsca pobytu podejrzanego, zawieszono. Jednocześnie rozpoczęto poszukiwania podejrzanego, związane z wydaniem listu gończego. W dniu 1 kwietnia 2015r. został on zatrzymany. Tymczasowe aresztowanie stosowano do dnia 10 kwietnia 2015r., kiedy po przesłuchaniu podejrzanego, wskazany środek zapobiegawczy zmieniono na dozór policji.
Czyny zarzucane oskarżonemu zakwalifikowano jako przestępstwa z art. 286 § 1 kodeksu karnego (oszustwo) zagrożone karą od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.

ZASTĘPCA
PROKURATORA OKRĘGOWEGO

Janusz  Walczak