Prokuratura Rejonowa w Kaliszu zakończyła śledztwo w sprawie przywłaszczenia na szkodę funduszy leasingowych mienia o wartości ponad 1 500 000 zł.
Skierowanym do Sądu Okręgowego w Kaliszu aktem oskarżenia objęto 43 – letniego mieszkańca powiatu pleszewskiego. Wymienionemu zarzucono, że w kwietniu i czerwcu 2013r. w Kaliszu i Warszawie, jako prezes dwóch spółek mających siedzibę w Kaliszu, przywłaszczył powierzone mu mienie o wartości 1 580 000 zł. W treści zarzutu wskazano na przywłaszczenie samochodu osobowego, ładowarki, piłki tarczowej, klimatyzatorów, wyposażenia kuchni, pieców i sprzętu gastronomicznego, urządzeń chłodniczych, mebli, sprzętu nagłaśniającego, a także innych urządzeń. Dodatkowo w zarzucie opisano, związane z przywłaszczeniem, zawarcie przez oskarżonego dla pozoru dwóch umów sprzedaży udziałów w powyższych spółkach i przekazania ich majątku dwóm obywatelom Białorusi.


Z dokonanych ustaleń wynika, że oskarżony w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, jako właściciel dwóch spółek, zawarł umowy leasingu w odniesieniu do mienia o wartości przekraczającej 1 580 000 zł. Następnie pomimo zaprzestania płacenia rat leasingowych i wypowiedzenia umów przez firmy leasingowe nie zwrócił on posiadanego samochodu, maszyn, sprzętu i urządzeń. Zawarł natomiast, co opisano w zarzucie, dwie umowy z obywatelami Białorusi, którym rzekomo zbył spółki i przekazał związany z nimi majątek. Zebrane materiały wskazują, że po podpisaniu wskazanych umów oskarżony w rzeczywistości nadal posiadał objęte leasingiem mienie, co wskazuje na pozorność zawartych umów.
Oskarżonemu w akcie oskarżenia zarzucono dodatkowo użycie podrobionych faktur opisujących rzekome transakcje związane z prowadzoną przez niego działalnością.
W trakcie śledztwa ustalono miejsce pobytu obywateli Białorusi, którzy podali, że za „zawarcie” umów, dotyczących fikcyjnego zakupu spółek, otrzymali pieniądze od pośredniczącej w powyższym działaniu osoby
Wobec oskarżonego zastosowano środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego oraz dozoru policji.
Czyny zarzucane wymienionemu zakwalifikowano m.in. jako przestępstwo z art. 284 §2 kodeksu karnego (przywłaszczenie powierzonego mienia), popełnione w odniesieniu do mienia znacznej wartości ( art. 294 §1 kodeksu karnego), zagrożone karą od 1 roku do 10 lat pozbawienia wolności.


ZASTĘPCA
PROKURATORA OKRĘGOWEGO

Janusz  Walczak