Prokuratura Rejonowa w Kaliszu skierowała do miejscowego Sądu Rejonowego akt oskarżenia przeciwko 29-letniemu mężczyźnie, podejrzanemu o dokonanie szeregu oszustw za pośrednictwem internetu.
 Wymienionemu, mieszkańcowi powiatu płockiego (woj. mazowieckie), zarzucono, że w okresie od kwietnia 2012 r. do lipca 2014 r., działając, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, za pomocą sieci internetowej, doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem sześć osób.

W opisie czynu wskazano, że oskarżony na portalach internetowych wystawiał oferty sprzedaży, w trzech przypadkach zestawów komputerowych, a w pozostałych jednostki centralnej komputera, karty graficznej oraz postaci do gry internetowej, wprowadzając pokrzywdzonych w błąd co do zamiaru i możliwości wywiązania się z warunków transakcji, po czym pomimo otrzymania uzgodnionej należności na wskazany przez siebie rachunek bankowy, nie przekazał przedmiotów wskazanych w ofercie, ani też nie zwrócił pieniędzy.
 W poszczególnych przypadkach doszło do wyłudzenia kwot od 150 zł do 2.500 zł, a łącznie 8.450 zł. Pokrzywdzeni byli mieszkańcami  m.in. Kalisza, Poznania, Tarnowskich Gór i Świdnicy.
 Śledztwo z uwagi na niemożność ustalenia miejsca pobytu podejrzanego zawieszono. Do jego zatrzymania na podstawie listu gończego doszło w dniu
27 lutego 2015 r.
 Po wykonaniu czynności procesowych z  jego udziałem został on w dniu 6 marca 2015 r. zwolniony na wolność.
 Czyny zarzucane oskarżonemu zakwalifikowano jako przestępstwa z art. 286 § 1 kodeksu karnego (oszustwo) zagrożone karą od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.

ZASTĘPCA

PROKURATORA OKRĘGOWEGO

Janusz  Walczak