Prokuratura Rejonowa w Kaliszu skierowała do miejscowego Sądu Rejonowego akt oskarżenia przeciwko dwom mężczyznom, podejrzanym o wyłudzenie trzech kredytów w łącznej kwocie blisko 40 000 zł. Wymienionym, mężczyznom w wieku 55 i 64 lat, zarzucono, że w dniach 13 i 14 grudnia 2012r. w Kaliszu, działając wspólnie, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadzili do niekorzystnego rozporządzenia mieniem miejscowe oddziały dwóch banków.

W opisie czynu zaznaczono, że jeden z nich (64 - letni) zawarł dwie umowy, kredytu gotówkowego i pożyczki, na kwoty po 12 000 zł., wprowadzając pracowników banków w błąd co do swojego  zatrudnienia i osiąganych dochodów, a także zamiaru wywiązania się ze zobowiązania spłaty pożyczki. W zarzucie wskazano ponadto na użycie przez wymienionego jako autentycznych podrobionych przez drugiego z oskarżonych zaświadczeń o zatrudnieniu i dochodach osiąganych w prowadzonym przez niego gospodarstwie rolnym, w którym faktycznie on nie pracował. Oskarżeni, co opisano w zarzutach, nie dokonali spłaty pożyczek. Dodatkowo, w akcie oskarżenia, opisano wyłudzenie przez obu oskarżonych, w podobny sposób, w styczniu 2014r, w Kaliszu, na szkodę innego banku, pożyczki w kwocie ponad 15 000 zł. W trakcie śledztwa uzyskano dokumentację bankową związaną z wyłudzonymi pożyczkami, a także opinie pismoznawcze z badania zabezpieczonych dokumentów. Czyny zarzucane oskarżonym  zakwalifikowano m.in. jako przestępstwa z art. 286 § 1 kodeksu karnego (oszustwo) zagrożone karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat  pozbawienia wolności, a także z art. 270 § 1 kodeksu karnego (sfałszowanie dokumentu) zagrożone karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

 

ZASTĘPCA

PROKURATORA OKRĘGOWEGO

Janusz  Walczak