Prokuratura Rejonowa w Kaliszu w dniu 11 lutego 2015r. skierowała do miejscowego Sądu Rejonowego akt oskarżenia przeciwko 44 – letniemu mężczyźnie, podejrzanemu o oszustwo związane z oferowaniem zakupu materiałów dekarskich.
Wymienionemu zarzucono, że w grudniu 2011r. w jednej z miejscowości na terenie gminy Blizanów, pow. kaliski, działając w celu osiągniecia korzyści majątkowej doprowadził pokrzywdzoną do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w ten sposób, że jako właściciel firmy dekarskiej wprowadził ją w błąd przy oferowaniu zakupu dla niej materiałów budowlanych w postaci m.in. blachy, rynien metalowych i wkrętaków, w związku z czym pobrał od niej na ich zakup pieniądze w kwocie 8 200 zł zobowiązując się do dostarczenia materiałów w kwietniu 2012r., podczas gdy w rzeczywistości nie miał zamiaru wywiązania się z powyższego zobowiązania.

Z zebranych materiałów wynika, że oskarżony w grudniu 2011r. uzgodnił z pokrzywdzoną dokonanie dla niej zakupu materiałów dekarskich, które miał dostarczyć w kwietniu 2012r. Doszło wówczas do przekazania oskarżonemu pieniędzy w kwocie 8 200 zł.
W umówionym terminie, jak ustalono, nie dostarczył on zamówionego towaru, początkowo tłumacząc swoje zachowanie różnymi opóźnieniami, a następnie unikał kontaktów z pokrzywdzoną. Jednocześnie nie zwrócił on jej  pieniędzy.
Oskarżony był karany m.in. za przestępstwa przeciwko mieniu. W czasie kierowania aktu oskarżenia odbywał on wcześniej orzeczoną wobec niego, za inne przestępstwo, karę pozbawienia wolności.
Czyny zarzucone oskarżonemu zakwalifikowano jako przestępstwa z art. 286 § 1 kodeksu karnego (oszustwo) zagrożone karą od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.


ZASTĘPCA
PROKURATORA OKRĘGOWEGO

Janusz  Walczak