Prokuratura Rejonowa w Kaliszu skierowała do miejscowego Sądu Rejonowego akt oskarżenia przeciwko 56 - letniemu mężczyźnie, podejrzanemu o przywłaszczenie samochodu.
Wymienionemu zarzucono, że w okresie od sierpnia do grudnia 2011r. w Kaliszu przywłaszczył „powierzone mu mienie” w postaci samochodu Renault Master o wartości 80 000 zł w ten sposób, że nie wydał go będącemu jego właścicielem – jednemu z banków, a następnie sprzedał, zatrzymując uzyskane pieniądze dla siebie.

Z dokonanych ustaleń wynika, że oskarżony w listopadzie 2007r. zawarł z bankiem umowę kredytu na zakup wskazanego samochodu m – ki Renault, o wartości 80 000 zł. Na jego zakup bank udzielił kredytu w wysokości 57 000 zł.
Zabezpieczeniem kredytu było zapewnienie przeniesienia prawa własności samochodu na bank.
W sierpniu 2011r., z uwagi na brak wpłat przez oskarżonego kolejnych rat, bank wypowiedział kredyt. W pozostałej sytuacji własność pojazdu została przeniesiona na bank. Oskarżony, w grudniu 2011r., sprzedał jednak samochód, bez uzgodnień z bankiem, innej osobie.
W trakcie śledztwa podejrzany został poddany badaniom psychiatrycznym. W wydanej opinii biegli stwierdzili, że w czasie czynu miał on zachowaną poczytalność
Zarzucane oskarżonemu przestępstwo z art. 284 § 2 kodeksu karnego (przywłaszczenie powierzonego mienia) zagrożone jest karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.


ZASTĘPCA
PROKURATORA OKRĘGOWEGO

Janusz  Walczak