Prokuratura Rejonowa w Krotoszynie skierowała do miejscowego Sądu Rejonowego akt oskarżenia przeciwko 22 - letniemu mężczyźnie, podejrzanemu o dokonanie szeregu nieuprawnionych wypłat pieniędzy z bankomatu.
Wymienionemu zarzucono, że w okresie od 22 do 28 sierpnia 2014r. oraz w dniu 5 września 2014r., w jednej z miejscowości na terenie powiatu krotoszyńskiego dokonał kradzieży karty bankomatowej, po czym będąc osobą nieuprawnioną uzyskał jej numer PIN i 16 – krotnie dokonał wypłaty przy jej użyciu z bankomatów w Krotoszynie i Kobylinie pieniędzy w łącznej kwocie 17 000 zł, na szkodę posiadaczy rachunku.

Z dokonanych ustaleń wynika, że oskarżony dokonywał zaboru karty bankomatowej w czasie pobytu u swojej matki, do której karta należała. Jednocześnie, jak ustalono, poznał on PIN do karty, który był zapisany na kartce. Po dokonaniu wypłaty pieniędzy zwracał on kartę.
Czyny zarzucane oskarżonemu zakwalifikowano jako przestępstwo z art. 278 § 1 i 5 kodeksu karnego (kradzież i kradzież karty bankomatowej) zagrożone karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności


ZASTĘPCA
PROKURATORA OKRĘGOWEGO

Janusz  Walczak