Prokuratura Rejonowa w Kaliszu w dniu 30 grudnia 2014r. skierowała do miejscowego Sądu Rejonowego akt oskarżenia przeciwko 36 – letniemu mężczyźnie i 61 – letniej kobiecie, podejrzanym o wyłudzenie kredytu w kwocie 26 000 zł.
Wymienionym zarzucono, że w dniu 21 lutego 2012r. w Kaliszu, działając wspólnie, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, poprzez wprowadzenie przedstawiciela jednego z miejscowych banków w błąd co do dochodów osiąganych przez oskarżoną, doprowadzili bank do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. W opisie czynu zaznaczono, ze oskarżony będąc współwłaścicielem przedsiębiorstwa handlowego wystawił zatrudnionej w nim kobiecie – oskarżonej poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu, w którym zawyżono z 700 zł do 1 500 zł wysokość uzyskiwanych przez nią dochodów, po czym wymieniona przedłożyła je w placówce bankowej w celu uzyskania kredytu w wysokości 26 000 zł, co do którego wiedzieli że nie mają możliwości dokonania jego spłaty.


Z zebranych materiałów wynika, że do zawarcia umowy pożyczki doszło w wyniku uprzedniego uzgodnienia pomiędzy oskarżonymi, iż uzyskane pieniądze zostaną przekazane oskarżonemu. Jednocześnie, co wynika z dokonanych ustaleń, zobowiązał się on do spłacania pożyczki. W rzeczywistości pomimo otrzymania pieniędzy nie dokonał on spłacenia pożyczki.
Czyny zarzucane oskarżonym zakwalifikowano jako przestępstwa z art. 286 § 1 kodeksu karnego (oszustwo) zagrożone karą od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.


ZASTĘPCA
PROKURATORA OKRĘGOWEGO

Janusz  Walczak