Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wlkp. zakończyła śledztwo w sprawie wyłudzenia dotacji w kwocie ponad 3 770 000 zł. w związku z funkcjonowaniem, mającego siedzibę na terenie powiatu krotoszyńskiego, biura doradztwa rolniczego.
Skierowanym w dniu 29 grudnia 2014r. do Sądu Okręgowego w Kaliszu aktem oskarżenia objęto 34 – letniego właściciela wskazanego biura oraz jego trzech pracowników. Wskazanemu mężczyźnie zarzucono, że w okresie od lipca 2011r. do lipca 2013r.w Biurach Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na terenie województwa wielkopolskiego oraz - w nielicznych przypadkach – na terenie województwa mazowieckiego i śląskiego, jako właściciel biura doradztwa rolniczego, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, przedkładał nierzetelne dokumenty w postaci potwierdzeń wpłat oraz faktur VAT, poświadczające nieprawdę w zakresie rzekomego uiszczenia przez osoby korzystające z usług doradczych jego firmy, kwot odpowiadających wartościom obligatoryjnego pokrycia 20% „kosztów kwalifikowalnych usług doradczych”, określonych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczącym warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej związanej z realizacją programu rozwoju obszarów wiejskich. W zarzucie zaznaczono, że oskarżony, w ramach swoich działań, wykorzystywał współprowadzoną przez siebie fundację w celu pozornego przekazania środków dla rolników korzystających z usług doradczych, a następnie stworzenia pozorów spełnienia przez nich warunku „pokrycia -wspomnianych- 20% kosztów kwalifikowalnych usług doradczych”, przez co wprowadził w błąd pracowników wspomnianych Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz doprowadził do wydania decyzji o przyznaniu płatności, co stanowiło niekorzystne rozporządzenie mieniem w łącznej kwocie 3 774 000 zł. W zarzucie opisano działania związane z rozliczeniem usług doradczych na rzecz 727 osób.
Pozostałym trzem oskarżonym, pracownikom biura doradczego, zarzucono sporządzenie nierzetelnych dokumentów dotyczących rzekomego uiszczenia przez osoby korzystające z usług doradczych kwot stanowiących „20% kosztów kwalifikowalnych”, co stanowiło pomocnictwo do opisanego wyłudzenia. Poszczególnym oskarżonym zarzucono wystawienie poświadczających nieprawdę dokumentów w odniesieniu do, odpowiednio, 4, 46 lub ponad 600 osób.
W trakcie śledztwa prowadzonego wspólnie z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym przesłuchano w charakterze świadków ponad 800 osób korzystających z usług doradczych. Akt oskarżenia sporządzony w omawianej sprawie liczy ponad 300 stron, a materiały sprawy zgromadzono w 16 tomach, 820 teczkach zawierających dokumentacje dotyczącą poszczególnych wnioskodawców oraz blisko 10 segregatorów dokumentów.
Dokumenty, opisane w zarzutach, składane były m.in. w Biurach Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Krotoszynie, Jarocinie, Pleszewie, Kaliszu, Rawiczu, Lesznie, Gostyniu i Kościanie. Do wszczęcia śledztwa doszło w oparciu o materiały przekazane przez Centralne Biuro Antykorupcyjne.
Wobec trzech oskarżonych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego. Wymienieni przesłuchani w trakcie śledztwa w charakterze podejrzanych nie przyznali się do popełnienia zrzucanych im czynów, kwestionując uznanie opisanych działań za nielegalne.
Czyny zarzucane oskarżonym zakwalifikowano m.in. jako przestępstwa z art. 286 § 2 kodeksu karnego (oszustwo), popełnione w odniesieniu do mienia znacznej wartości ( art. 294 § 1 kodeksu karnego), zagrożone karą od 1 roku do 10 lat pozbawienia wolności.

 

                   ZASTĘPCA  

      PROKURATORA OKRĘGOWEGO


              Janusz  Walczak