Prokuratura Rejonowa w Kaliszu skierowała do miejscowego Sądu Rejonowego akt oskarżenia przeciwko 47 – letniej kobiecie, podejrzanej o wyłudzenie trzech kredytów.
Wymienionej zarzucono, że w kwietniu 2007r. w Kaliszu działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, przedkładając podrobione zaświadczenia o zatrudnieniu bądź składając nieprawdziwe oświadczenie o zatrudnieniu i uzyskiwaniu dochodów, zawarła dwie umowy kredytu gotówkowego oraz jedną na zakup telewizora, wyłudzając w opisany sposób pieniądze w łącznej kwocie 9 000 zł.


Z zebranych materiałów wynika, że oskarżona wprowadzając przedstawicieli banków w błąd, co do swego zatrudnienia i uzyskiwania dochodów, wyłudziła kredyty gotówkowe w kwotach 3300 zł. i 2 500 zł. oraz kredyt na zakup towaru w kwocie 3 200 zł. Wymieniona nie podjęła spłat kredytu, a uzyskane pieniądze przywłaszczyła.
Prowadzone śledztwo po zgromadzeniu materiałów związanych z opisanymi wyłudzeniami zostało w listopadzie 2008r. zawieszone, z uwagi na niemożność ustalenia miejsca pobytu podejrzanej. Zostały wówczas wdrożone działania poszukiwawcze. Do podjęcia śledztwa doszło w dniu 24 listopada 2014r. po zatrzymaniu podejrzanej, która wcześniej -jak ustalono- przebywała poza granicami Polski. 
Czyn zarzucany oskarżonej zakwalifikowano jako przestępstwo z art. 286 § 1 kodeksu karnego (oszustwo) zagrożone karą od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.

 

 

                  ZASTĘPCA  
      PROKURATORA OKRĘGOWEGO

               Janusz  Walczak