Prokuratura Rejonowa w Kaliszu zakończyła śledztwo w sprawie oszustwa przy sprzedaży, za pośrednictwem internetu, ciągnika rolniczego.
Skierowanym do Sądu Rejonowego w Kaliszu aktem oskarżenia objęto 46 - letniego mieszkańca powiatu wodzisławskiego, woj. śląskie. Zarzucono wymienionemu, że w dniu 3 kwietnia 2014r., działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, za pośrednictwem sieci internetowej, doprowadził mieszkańca gminy Brzeziny, pow. kaliski, do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. W opisie czynu zaznaczono, że na portalu internetowym zamieścił on ofertę sprzedaży ciągnika rolniczego m-ki Zetor za kwotę 35 000 zł, wprowadzając pokrzywdzonego w błąd, co do zamiaru i możliwości wywiązania się z transakcji, po czym uzyskał przelewem bankowym od pokrzywdzonego zaliczkę w kwocie 1000 zł na poczet zakupu ciągnika, którą przywłaszczył dla siebie.
Z dokonanych ustaleń wynika, że oskarżony zamieścił na portalu internetowym ofertę sprzedaży ciągnika rolniczego, pomimo, że nie miał zamiaru ani możliwości dokonania jego sprzedaży. Zainteresowany zakupem ciągnika mieszkaniec gminy Brzeziny przelał na wskazany w ogłoszeniu rachunek bankowy uzgodnioną, jako zaliczkę, kwotę 1000 zł. Oskarżony pomimo otrzymania powyższej kwoty nie podjął żadnych działań zmierzających do realizacji transakcji, a otrzymane pieniądze przywłaszczył.
Oskarżony wcześniej był karany. W czasie kierowania aktu oskarżenia przebywał on w zakładzie karnym, gdzie odbywał orzeczoną za inne przestępstwo karę pozbawienia wolności.
Zarzucany oskarżonemu czyn zakwalifikowano jako przestępstwo z art. 286 § 1 kodeksu karnego (oszustwo) zagrożone karą od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.


                ZASTĘPCA  
    PROKURATORA OKRĘGOWEGO

             Janusz  Walczak