Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wlkp. skierowała do miejscowego Sądu Rejonowego akt oskarżenia przeciwko 26 – letniej kobiecie, podejrzanej o wyłudzenie przy użyciu sfałszowanych pełnomocnictw.
Wymienionej zarzucono, że w dniach 30 marca i 3 kwietnia 2014r. w Kaliszu wprowadziła trzykrotnie w błąd pracowników salonów sieci telefonii komórkowych, poprzez przedłożenie podrobionych pełnomocnictw udzielonych jej rzekomo przez właścicielkę firmy mającej siedzibę w Ostrowie Wlkp. i przy ich wykorzystaniu zawarła umowy na świadczenie usług telekomunikacyjnych, nie mając zamiaru ani możliwości opłacania rachunków, w wyniku czego wyłudziła telefony komórkowe o wartości, odpowiednio 2060 zł, 800 zł oraz 2300 zł.

Dodatkowo zarzucono jej wyłudzenie w dniu 8 kwietnia 2014r. przy wykorzystaniu podrobionego pełnomocnictwa telefonu komórkowego w salonie znajdującym się w Lesznie przez co spowodowała szkodę w wysokości 4 600 zł. Kolejny zarzut dotyczy wyłudzenia w dniu 7 kwietnia 2014r. w podostrowskiej miejscowości, również po przedstawieniu podrobionego pełnomocnictwa pochodzącego rzekomo od innej niż poprzednio osoby, przy zakupie w systemie sprzedaży ratalnej, zestawu mebli o wartości 6 700 zł.
Z dokonanych ustaleń wynika, że oskarżona podrabiając pełnomocnictwa wykorzystała dane oraz informacje, które uzyskała wcześniej pracując w firmie wskazanej w pełnomocnictwie. Z pełnomocnictwa wynikało umocowanie m.in. do zawierania umów kredytowych oraz umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych.
Dwa z uzyskanych telefonów oskarżona, jak ustalono, zbyła w lombardzie, wprowadzając jego pracownika w błąd co do ich pochodzenia.
Oskarżona wcześniej była karana za przestępstwa przeciwko mieniu i wiarygodności dokumentów.
Czyny zarzucane oskarżonej zakwalifikowano m.in. jako przestępstwa z art. 286 § 1 kodeksu karnego (oszustwo) zagrożone karą od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.


ZASTĘPCA
PROKURATORA OKRĘGOWEGO

Janusz  Walczak