Prokuratura Rejonowa w Kaliszu zakończyła śledztwo w sprawie dokonanej w dniu 1 września 2014r. kradzieży rozbójniczej, połączonej ze spowodowaniem ciężkich uszkodzeń ciała u pokrzywdzonego.
Skierowanym do Sądu Rejonowego w Kaliszu aktem oskarżenia objęto 21 – letniego mężczyznę. Wymienionemu zarzucono, że w dniu 1 września 2014rt. w Kaliszu, w celu utrzymania się w posiadaniu zabranego pokrzywdzonemu telefonu komórkowego, uderzył go pięścią w głowę oraz zadał mu cios nożem w plecy, w okolice lędźwiowe, przez co spowodował ranę kłutą, która - z uwagi na uszkodzenie  śledziony - wywołała „chorobę realnie zagrażającą życiu”.


Z zebranych materiałów wynika, że wracając, w nocy 1 września 2014r., do swego miejsca zamieszkania spotkał nieznanego sobie oskarżonego, który zwrócił się do niego  o pożyczenie telefonu. Po jego otrzymaniu oskarżony uderzył pokrzywdzonego ręką w głowę i zadał mu cios nożem w plecy, po czym oddalił się, zabierając telefon. Pokrzywdzony po powrocie do miejsca zamieszkania zawiadomił o zdarzeniu policję. Po przybyciu do niego policjantów, z uwagi na ujawnioną ranę kłutą, zostało wezwane pogotowie ratunkowe. W szpitalu przeprowadzono niezwłocznie operację. Stwierdzone uszkodzenie śledziony doprowadziło do realnego zagrożenia życia pokrzywdzonego.
Podejrzany został zatrzymany w dniu 3 września 2014r.. Po przedstawieniu mu zarzutu zastosowano wobec niego dozór policji.
Telefon zabrany przez oskarżonego, został przez niego przekazany jego znajomemu jako rozliczenie długu.
Przeprowadzone badanie sądowo psychiatryczne doprowadziło do stwierdzenia przez biegłych, iż oskarżony w czasie zdarzenia miał zachowaną poczytalność.
Czyn zarzucany oskarżonemu zakwalifikowano jako przestępstwo z art. 281 kodeksu karnego (kradzież rozbójnicza) oraz art. 156 § 1 pkt. 2 kodeksu karnego (spowodowanie ciężkiego uszkodzenia ciała) zagrożone karą od 1 roku do 10 lat pozbawienia wolności.

ZASTĘPCA
PROKURATORA OKRĘGOWEGO

Janusz  Walczak