Prokuratura Rejonowa w Ostrowie Wlkp. skierowała do miejscowego Sądu Rejonowego akt oskarżenia przeciwko 45 – letniej kobiecie podejrzanej o udział w wyłudzeniu szeregu kredytów.
Wymienionej zarzucono, że we wrześniu i październiku 2013r. w Ostrowie Wlkp. i Kaliszu, działając wspólnie z innymi osobami, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem szeregu banków. W opisie ośmiu zarzucanych jej czynów zaznaczono, że w trakcie zawierania umów kredytu gotówkowego przedkładała stwierdzające nieprawdę zaświadczenia o zatrudnieniu i osiąganych dochodach, w wyniku czego doprowadziła do wyłudzenia kredytów w łącznej kwocie 99 000 zł.

Wskazane wyłudzenia zostały dokonane na szkodę 5 banków mających siedzibę w Ostrowie Wlkp. oraz jednego w Kaliszu. W poszczególnych przypadkach kwoty wyłudzenia wyniosły od 1 000 zł do 25 000 zł.
Z dokonanych ustaleń wynika, że oskarżona opisanego  zaciągnięcia kredytów dokonała na prośbę swej znajomej, która obiecywała jej zatrudnienie w firmie, którą zamierzała uruchomić. Używane przez oskarżoną fikcyjne zaświadczenia były wystawione przez powyższą znajomą.
Postępowanie wobec wymienionej oraz innych osób uczestniczących w wyłudzeniu kredytu zostało wyłączone do odrębnego postępowania.
Wobec podejrzanej, mieszkanki powiatu ostrowskiego, zastosowane zostały środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji i poręczenia majątkowego.
W trakcie śledztwa podejrzana została poddana badaniu przez biegłych psychiatrów. W wydanej opinii stwierdzili oni, że w czasie zarzucanych jej czynów miała ona zachowana poczytalność.
Czyny zarzucane oskarżonej zakwalifikowano jako przestępstwo z art. 286 § 1 kodeksu karnego (oszustwo) zagrożone kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.


ZASTĘPCA
PROKURATORA OKRĘGOWEGO

Janusz  Walczak