Prokuratura Rejonowa w Kaliszu skierowała do miejscowego Sądu Rejonowego akt oskarżenia przeciwko 61 – letniemu mężczyźnie, podejrzanemu o nielegalny pobór energii elektrycznej.
Wymienionemu zarzucono, że na przełomie sierpnia i września 2014r. w Kaliszu, dokonał kradzieży energii elektrycznej poprzez nielegalne podłączenie „przewodów instalacji przedlicznikowej do przewodów instalacji zalicznikowej z pominięciem urządzenia pomiarowego”, w wyniku czego spowodował straty w wysokości blisko 150 zł na szkodę przedsiębiorstwa energetycznego.

Do wszczęcia śledztwa doszło w związku z ujawnieniem w wyniku przeprowadzonej kontroli, nielegalnego poboru energii elektrycznej.
W trakcie śledztwa podejrzany został poddany badaniu przez biegłych psychiatrów. W wydanej opinii stwierdzili oni, że w czasie zarzucanego mu czynu wymieniony miał zachowana poczytalność.
Wcześniej oskarżony był już karany, a obecnie działał w warunkach „recydywy specjalnej podstawowej”. W czasie kierowania aktu oskarżenia przebywał on w zakładzie karnym odbywając karę pozbawienia wolności orzeczoną za inne przestępstwo.
Zarzucany oskarżonemu czyn zakwalifikowano jako przestępstwo z art. 278 § 5 kodeksu karnego (kradzież energii elektrycznej), zagrożone karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

ZASTĘPCA
PROKURATORA OKRĘGOWEGO


Janusz  Walczak