Prokuratura Rejonowa w Ostrowie Wlkp. zakończyła dochodzenie w sprawie dwóch kradzieży z włamaniem do kościoła na terenie powiatu ostrowskiego.
Skierowanym do Sądu Rejonowego w Ostrowie Wlkp. aktem oskarżenia objęto 24 – letniego mężczyznę. Zarzucono wymienionemu, że w sierpniu 2013r., w jednej z miejscowości na terenie gminy Ostrów Wlkp., po uprzednim wybiciu  i zniszczeniu witraża w okrągłym oknie kościoła, przez co spowodował szkodę w wysokości 1 600 zł, wszedł do wnętrza kościoła i po odgięciu drzwiczek dwóch metalowych kaset wmontowanych w ścianę budynku, zabrał w celu przywłaszczenia pieniądze w kwocie 100 zł na szkodę miejscowej parafii.

Drugi zarzut zawarty w akcie oskarżenia dotyczy podobnego włamania w czerwcu 2014r. do powyższego kościoła, w wyniku którego doszło ponownie do zniszczenia znajdującego się w oknie witraża o wartości 1000 zł, przy czym wobec spłoszenia oskarżonego przez przechodzące osoby nie zdołał on wówczas dokonać zaboru pieniędzy. W kolejnym zarzucie opisano włamanie przez oskarżonego, poprzez wyrwanie kraty i wybicie szyby, do kiosku z kwiatami, z którego zabrał kasetę z pieniędzmi w kwocie 300 zł oraz papierosy, słodycze i telefon komórkowy łącznej wartości 300 zł. Powyższe zdarzenie miało miejsce w nocy 7 lipca 2014r. na terenie Ostrowa Wlkp.
W dniu 9 lipca 2014r. oskarżony został zatrzymany, a następnie zastosowano wobec niego środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji.
Wcześniej był on karany i obecnie zarzucono mu działanie w warunkach „recydywy specjalnej podstawowej”.
Czyny zarzucane oskarżonemu zakwalifikowano jako przestępstwa z art. 279 § 1 kodeksu karnego (kradzież z włamaniem) zagrożone karą od 1 roku do 10 lat pozbawienia wolności.

ZASTĘPCA
PROKURATORA OKRĘGOWEGO


Janusz  Walczak