Prokuratura Rejonowa  w Kaliszu skierowała do miejscowego Sądu Rejonowego akt oskarżenia przeciwko 27 – letniemu mieszkańcowi województwa mazowieckiego, podejrzanemu o oszustwo przy wykorzystaniu sieci internetowej.
Wymienionemu zarzucono, że w dniu 12 marca 2014r. działając z zamiarem osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem mieszkańca powiatu kaliskiego.

W zarzucie zaznaczono, że działając za pośrednictwem sieci internetowej zamieścił na portalu ogłoszeniowym ofertę sprzedaży pilarki m – ki Sthil, wprowadzając pokrzywdzonego w błąd co do zamiaru wywiązania się z transakcji i pomimo otrzymania przelewem na swój rachunek bankowy ustalonej z nim kwoty 1 620 zł, przesłał mu na adres zamieszkania – zamiast pilarki – paczkę zawierającą 9 kilogramów soli, w wyniku czego spowodował u niego stratę majątkową we wskazanej kwocie.
Z dokonanych ustaleń wynika, że pokrzywdzony po znalezieniu na portalu ogłoszeniowym oferty sprzedaży pilarki, której kupnem był zainteresowany skontaktował się telefonicznie z autorem ogłoszenia. Po uzgodnieniach telefonicznych przelał na wskazane przez wymienionego konto kwotę 1 620 zł. Otrzymał jednak zamiast pilarki, której dotyczyło ogłoszenie, paczkę, w której znajdowało się 9 kilogramowych torebek soli.
O powyższym zdarzeniu pokrzywdzony zawiadomił policję. Dokonane w trakcie prowadzonego następnie śledztwa ustalenia, w tym związane z analizą rachunku bankowego oraz danych przekazanych przez administratora portalu, doprowadziły do identyfikacji sprawcy wyłudzenia.
Mężczyzna przesłuchany w charakterze podejrzanego przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu.
Wcześniej był on już karany, a w czasie kierowania aktu oskarżenia odbywał karę pozbawienia wolności orzeczoną za inne przestępstwa.
Zarzucany mu obecnie czyn zakwalifikowano jako przestępstwo z art. 286 § 1 kodeksu karnego (oszustwo) zagrożone karą od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.


ZASTĘPCA
PROKURATORA OKRĘGOWEGO


Janusz  Walczak