Prokuratura Rejonowa w Ostrowie Wlkp. skierowała do miejscowego Sądu Rejonowego akt oskarżenia przeciwko 34 - letniemu mężczyźnie, podejrzanemu o wyłudzenie telefonów na szkodę operatorów sieci komórkowych.
Oskarżonemu zarzucono, że w dniach 26 i 27 listopada 2013r. w Ostrowie Wlkp., działając w celu osiągniecia korzyści majątkowej, doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, jednego z operatorów sieci telefonii komórkowej.

W opisie czynu zaznaczono, że wymieniony posługując się dowodem osobistym należącym do zmarłego w dniu 19 listopada 2013r. mężczyzny zawarł umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych, na podstawie posiadanego, podrobionego uprzednio przez siebie upoważnienia, rzekomo wystawionego przez wskazanego mężczyznę, wiedząc o jego śmierci, a następnie dokonał sprzedaży otrzymanych w ramach umów dwóch telefonów komórkowych, nie płacąc abonamentu z tytułu zawartej umowy, w wyniku czego wyłudził mienie o łącznej wartości ponad 3 200 zł.
W trakcie śledztwa w odniesieniu do zakwestionowanych, wskazanych w zarzutach, upoważnień uzyskano opinie biegłego z dziedziny badania pisma. Wynikało z nich, że stanowiły one falsyfikaty wytworzone przez oskarżonego.
Śledztwo z uwagi na niemożność ustalenia miejsca pobytu podejrzanego zostało początkowo zawieszone. Podjęto je w dniu 3 października 2014r. po ustaleniu, że wymieniony przebywa w areszcie śledczym, w związku ze skazaniem za wykroczenie.
Podejrzany przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Wcześniej był on karany m.in. za oszustwo.
Zarzucane oskarżonemu obecnie czyny zakwalifikowano jako przestępstwa z art. 286 § 1 kodeksu karnego (oszustwa) zagrożone karą od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.


ZASTĘPCA
PROKURATORA OKRĘGOWEGO


Janusz  Walczak