Prokuratura Rejonowa w Kaliszu skierowała do miejscowego Sądu Rejonowego akt oskarżenia przeciwko 54 – letniemu mężczyźnie, podejrzanemu o wyłudzenie pożyczki w kwocie 25 000 zł.
Wymienionemu zarzucono, że w lutym 2008r. w Kaliszu działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie ze swoim znajomym, przedłożył w kasie oszczędnościowo – kredytowej, ubiegając się o pożyczkę gotówkową, poświadczające nieprawdę zaświadczenie o zatrudnieniu i uzyskiwanych dochodach, mające istotne znaczenie dla uzyskania pożyczki, przez co wprowadził pracownika kasy w błąd i wyłudził pożyczkę w kwocie 25 000 zł.


Z dokonanych ustaleń wynika, że do udziału w wyłudzeniu opisanej pożyczki nakłonił oskarżonego jego znajomy, który dostarczył mu również zaświadczenie o zatrudnieniu w firmie należącej do jego brata. Uzyskane w formie pożyczki pieniądze oskarżony przekazał powyższemu znajomemu, który zobowiązał się do jej spłaty. W rzeczywistości doszło do spłaty jedynie 11 000 zł., w pozostałej części pożyczka nie została spłacona.
Oskarżony przebywał poza granicami Polski wobec czego prowadzone przeciwko niemu od 2010r. postępowanie zostało zawieszone. Obecnie doszło do jego podjęcia, przedstawienia zarzutów wymienionemu i zakończenia śledztwa.
Postępowanie prowadzone wobec wspomnianego, znajomego oskarżonego oraz innych współdziałających z nim osób zostało zakończone w 2011r. odrębnym, aktem oskarżenia.
Czyn zarzucany oskarżonemu zakwalifikowano m. in. jako przestępstwo z art. 286 § 1 kodeksu karnego (oszustwo) zagrożone karą od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.

ZASTĘPCA
PROKURATORA OKRĘGOWEGO


Janusz  Walczak