Prokuratura Rejonowa w Kaliszu skierowała do miejscowego Sądu Rejonowego akt oskarżenia przeciwko 37 – letniemu mężczyźnie, podejrzanemu o przywłaszczenie samochodu osobowego o wartości 94 000 zł.
Wymienionemu zarzucono, że w okresie od kwietnia 2010r. do września 2012r. w Kaliszu przywłaszczył sobie powierzone mu mienie w postaci samochodu osobowego m – ki Mitsubishi o wartości 94 000 zł. W opisie czynu wskazano, że po podpisaniu z bankiem umowy kredytowej na zakup samochodu oskarżony nie wywiązał się z przyjętego na siebie zobowiązania, dokonując wpłaty jedynie dwóch rat w łącznej kwocie 19 800 zł, po czym wezwany do wydania pojazdu nie zwrócił go lecz dokonał jego sprzedaży, działając wbrew warunkom umowy.

Zawiadomienie o przywłaszczeniu samochodu złożył pokrzywdzony bank. W trakcie śledztwa zabezpieczono dokumentację kredytową, w tym dotyczącą wypowiedzenia kredytu i wezwania do wydania pojazdu, a także materiały związane z egzekucją komorniczą. Oskarżony, jak ustalono, sprzedał posiadany samochód, natomiast nie przekazał pieniędzy bankowi, z którego uzyskał kredyt.
Czyn zarzucany oskarżonemu zakwalifikowany został jako przestępstwo z art. 286 § 1 kodeksu karnego (oszustwo) zagrożone karą od miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.


ZASTĘPCA
PROKURATORA OKRĘGOWEGO


Janusz  Walczak