Prokuratura Rejonowa w Kępnie skierowała do miejscowego Sądu Rejonowego akt oskarżenia przeciwko 34 – letniemu mieszkańcowi województwa śląskiego, podejrzanemu o oszustwa związane z pozyskiwaniem wsparcia dla szpitala.
Oskarżonemu zarzucono, że w okresie od maja 2013r. do wiosny 2014r. w Kępnie poprzez wprowadzenie w błąd, doprowadził trzykrotnie pokrzywdzonego, prowadzącego prywatną firmę, do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, w łącznej kwocie 400 zł. W dalszej części zarzutu zaznaczono, że oskarżony prowadząc działalność gospodarczą, zarejestrowaną w Chorzowie, nawiązał za pośrednictwem zatrudnionych przez siebie telemarketerów kontakt z pokrzywdzonym, przedstawiając mu możliwość wsparcia finansowego szpitala w Kępnie poprzez wpłacenie określonej kwoty, za którą miały zostać zakupione książeczki dla pacjentów z oddziału dziecięcego, po czym pomimo dokonania przez pokrzywdzonego wpłat we wskazanej kwocie nie przekazał ich w żadnej formie szpitalowi.

Dokonane ustalenia wskazują, co opisano w zarzucie, na brak u oskarżonego zamiaru wywiązania się z przyjętego zobowiązania związanego ze wsparciem finansowym szpitala w Kępnie.
Do wszczęcia dochodzenia doszło w związku ze złożeniem zawiadomienia przez szpital, na rzecz którego miały zostać przekazane pieniądze. Wcześniej pokrzywdzony sprawdził w szpitalu, czy oskarżony przeznacza przekazane mu środki finansowe na wsparcie szpitala. Pokrzywdzony, co wynika z dokonanych ustaleń, otrzymywał z firmy oskarżonego dokumenty i podziękowania mające potwierdzać przekazanie powyższych środków finansowych na rzecz szpitala.
Czyny zarzucane oskarżonemu zakwalifikowane zostały jako przestępstwa z art. 286 § 1 kodeksu karnego (oszustwa) zagrożone karą od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.


ZASTĘPCA
PROKURATORA OKRĘGOWEGO


Janusz  Walczak