Prokuratura Rejonowa w Ostrowie Wlkp. w dniu 30 maja 2012r. skierowała do Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej akt oskarżenia przeciwko trzem mężczyznom, podejrzanym o wyłudzenie samochodu marki Jeep Grand Cherokee o wartości 160 000 zł.
Oskarżonym, dwom mieszkańcom powiatu krotoszyńskiego i jednemu mieszkańcowi Wrocławia, zarzucono, że w październiku 2009r. we Wrocławiu, działając wspólnie, doprowadzili jeden z banków do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, w ten sposób, że przy zawieraniu umowy leasingu operacyjnego dotyczącego samochodu marki Jeep Grand Cherokee o wartości 160 000 zł wskazani dwaj mieszkańcy powiatu krotoszyńskiego wprowadzili w błąd przedstawiciela banku co do osoby rzeczywistego leasingobiorcy i zamiaru spłaty  rat leasingowych, przekazując pojazd trzeciemu z oskarżonych, po czym doszło do jego przywłaszczenia.


Z umowy leasingu wynikało, że korzystający na jej podstawie z samochodu nie mógł bez zgody banku oddawać przedmiotu leasingu innym osobom do używania, w tym nie mógł być wynajmowany, czy wydzierżawiony. Z dokonanych ustaleń wynika natomiast, że doszło do sytuacji opisanej w zarzucie, po czym oskarżony – mieszkaniec Wrocławia – po dokonaniu kilku wpłat rat leasingowych, zaniechał dalszego przekazywania pieniędzy. W trakcie śledztwa nie zdołano ustalić miejsca przechowywania samochodu.
Oskarżeni, mieszkańcy powiatu krotoszyńskiego, byli wcześniej karani za przestępstwa przeciwko mieniu.
Zarzucany oskarżonym czyn zakwalifikowano jako przestępstwo z art. 286 § 1 kodeksu karnego (oszustwo) zagrożone karą od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.