Prokuratura Rejonowa w Pleszewie w dniu 25 kwietnia 2012r. skierowała do miejscowego Sądu Rejonowego akt oskarżenia przeciwko 18 – letniemu uczniowi, podejrzanemu m.in. o rozboje i włamanie.

Oskarżonemu zarzucono, że w dniu 8 stycznia 2012r. w Pleszewie dokonał dwóch rozbojów, w czasie których grożąc użyciem przemocy bądź jej używając, zabrał małoletnim pokrzywdzonym telefony komórkowe. W kolejnym zarzucie opisano dokonanie przez oskarżonego w dniu 30 stycznia 2012r. włamania do jednej ze szkół na terenie Pleszewa, z której dokonał kradzieży sprzętu komputerowego o wartości ponad 3 000 zł. Kolejne zarzuty, zawarte w akcie oskarżenia, dotyczą gróźb kierowanych wobec innego ucznia szkoły, do której uczęszczał oskarżony, wymuszenia rozbójniczego również dokonanego na innym uczniu, a także użycia przemocy w stosunku do zatrzymujących go funkcjonariuszy policji.


Do zatrzymania oskarżonego doszło w dniu 12 marca 2012r., a następnie zastosowane zostało wobec niego tymczasowe aresztowanie.
Aktem oskarżenia objęto ponadto 18 – letniego znajomego wskazanego oskarżonego, któremu zarzucono udział we wspomnianym włamaniu, a także umyślne uszkodzenie trzech samochodów, w których zostały urwane lusterka, wybita szyba i zarysowana karoseria.
Czyny zarzucane oskarżonym zakwalifikowano m.in. jako przestępstwa z art. 280 § 1 kodeksu karnego ( rozbój) zagrożone karą od 2 do 12 lat pozbawienia wolności, a także z art. 279 § 1 kodeksu karnego ( kradzież z włamaniem) zagrożone karą od 1 roku do 10 lat pozbawienia wolności.