Prokuratura Rejonowa w Kaliszu skierowała do miejscowego Sądu Rejonowego akt oskarżenia przeciwko pięciu osobom, podejrzanym o udział w wyłudzeniu pożyczek gotówkowych.


23 – letniej mieszkance powiatu krotoszyńskiego zarzucono, że w okresie od maja 2009r. do kwietnia 2010r. w Kaliszu, będąc przedstawicielem firmy upoważnionym do zawierania umów o pożyczki gotówkowe, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i doprowadzenia  do niekorzystnego rozporządzenia mieniem powyższej firmy. W opisie czynu wskazano, że nakłoniła cztery osoby do podpisania umów o udzielenie pożyczek gotówkowych w łącznej kwocie 22 950 zł, po czym zabrała powyższą kwotę. W dalszej części zarzutu zaznaczono, że pomimo ustnego zobowiązania, wobec powyższych osób, do spłaty pożyczek w ich imieniu, dokonała jedynie częściowej wpłaty należności, przywłaszczając pozostałą kwotę – 15 300 zł dla siebie. Dodatkowo oskarżonej zarzucono, że w okresie od czerwca do grudnia 2010r. będąc, jak wspomniano, przedstawicielem firmy upoważnionym do dysponowania pieniędzmi powierzonymi na poczet udzielania przyszłym klientom pożyczek gotówkowych, przywłaszczyła pieniądze w kwocie 5 900 zł.
Pozostałym czterem oskarżonym w wieku od 21 do 58 lat, mieszkańcom powiatu krotoszyńskiego, w tym trzem kobietom, zarzucono, że udzielili 33 – letniej oskarżonej pomocy do wyłudzenia wskazanej kwoty, poprzez zawarcie umów pożyczkowych z firmą reprezentowaną przez wymienioną, a następnie przekazanie jej uzyskanych pieniędzy.
Do wszczęcia postępowania doszło w związku ze złożeniem zawiadomienia o przestępstwie przez pokrzywdzoną firmę. Zgromadzone materiały doprowadziły do ustalenia udziału w wyłudzeniach innych osób, poza pracownicą pokrzywdzonej firmy.
Czyny zarzucane oskarżonym zakwalifikowano jako przestępstwa z art. 286 § 1 kodeksu karnego (oszustwo) zagrożone karą od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności, a ponadto z art. 284 § 2 kodeksu karnego (przywłaszczenie powierzonego mienia) zagrożone karą od 6 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.