Prokuratura Rejonowa w Ostrzeszowie zakończyła śledztwo w sprawie rozboju dokonanego w dniu 11 czerwca 2008 roku na jednej z ulic w centrum miasta. Skierowanym w dniu 29 października 2008 roku do Sądu Okręgowego w Kaliszu aktem oskarżenia objęto 25-letniego mężczyznę.

Zarzucono wymienionemu, że w dniu 11 czerwca 2008 roku w Ostrzeszowie dokonał, w sposób bezpośrednio zagrażający życiu pokrzywdzonej, rozboju na niej w ten sposób, że używając  wobec niej przemocy, poprzez uderzenie butelką w głowę, wyrwał jej z rąk torebkę skórzaną i torbę płócienną, w których znajdowały się m. in. portfel, pieniądze, telefon komórkowy, a także dokumenty, które zabrał w celu przywłaszczenia.

Do opisanego zdarzenia doszło około godziny 12.00 w centrum miasta. Pokrzywdzona wracając z zakupów została, jak ustalono, zaatakowana, w sposób opisany w zarzucie, przez podejrzanego. Zdarzenia, przynajmniej w części, widziały inne osoby. W wyniku podjętych działań wkrótce po zdarzeniu wymieniony został zatrzymany przez policję.

Z opinii wydanej przez biegłego wynika, że działanie oskarżonego polegające na uderzeniu pokrzywdzonej butelką w głowę, naraziło ją na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia.

W trakcie śledztwa zostali powołani biegli – psychiatrzy. W wydanej opinii stwierdzili oni, że podejrzany w czasie zdarzenia miał w pełni zachowaną poczytalność.

Z wyjaśnień podejrzanego, a także innych ustaleń, wynika, że w czasie zdarzenia był on w stanie nietrzeźwości.

Wobec wymienionego, który uprzednio był karany a zarzucanego mu obecnie czynu dopuścił się w warunkach „recydywy specjalnej”, zastosowane zostało w dniu 12 czerwca 2008 roku tymczasowe aresztowanie.

Czyn zarzucony oskarżonemu zakwalifikowano jako przestępstwo z art.280 §2 kodeksu karnego (rozbój-kwalifikowana postać) zagrożone jest karą od 3 do 15 lat pozbawienia.