Prokuratura Rejonowa w Ostrowie Wlkp. w dniu 27 grudnia 2007 r. skierowała do miejscowego Sądu Rejonowego akt oskarżenia przeciwko 37 osobom podejrzanym o udział w oszustwach związanych z poświadczeniami nieprawdy w fakturach zakupu paliwa.

W akcie oskarżenia dziewięciu pracownikom jednej ze stacji paliw działającej pod Ostrowem Wlkp. zarzucono, że poświadczali nieprawdę w fakturach VAT poprzez zawyżanie wskazanej w nich wartości sprzedanego paliwa, do której doliczali kwoty z paragonów fiskalnych opisujących inną sprzedaż, przy czym następnie powyższe faktury służyły kierowcom firm transportowych, którzy je rozliczali, do wyłudzenia nienależnych kwot. Dwudziestu ośmiu kierowcom, z różnych firm transportowych, zarzucono natomiast, że w następstwie przedstawienia swoim pracodawcom poświadczających nieprawdę, odnośnie rzeczywistej ilości zatankowanego paliwa, faktur VAT wyłudzali, wynikające z zawyżonej wartości nabytego paliwa, kwoty.

Zarzuty dotyczą okresu od stycznia do sierpnia 2006 r. Wskazano
w nich na wyłudzenie przez poszczególnych kierowców kwot od 50 zł do 7 600 zł.

Z dokonanych ustaleń wynika, że kierowcy część nienależnie uzyskanej kwoty przekazywali pracownikom stacji paliw, którzy wystawiali dla nich poświadczające nieprawdę faktury.

Poświadczenie nieprawdy w fakturach, związane z zawyżaniem wartości sprzedanego paliwa przy wykorzystaniu paragonów fiskalnych z innej sprzedaży, zostało ujawnione w wyniku kontroli przeprowadzonej na stacji paliw przez pracowników Urzędu Skarbowego.

Zarzucane oskarżonym czyny zakwalifikowano jako przestępstwa z art. 286 § 1 kodeksu karnego (oszustwo) i art. 271 § 1 i 3 kodeksu karnego (urzędowe poświadczenie nieprawdy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej) zagrożone karą od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.