Prokuratura Rejonowa w Jarocinie zakończyła śledztwo w sprawie kradzieży ponad 1 400 kg mięsa wieprzowego i wołowego oraz usiłowania jego sprzedaży bez zachowania wymagań weterynaryjnych.

Aktem oskarżenia skierowanym do Sądu Rejonowego w Jarocinie objęto trzech mieszkańców powiatu gostyńskiego. 25-letniemu mężczyźnie zarzucono, że w dniu 23 października 2007 r. w Jarocinie, na położonym w centrum miasta parkingu, dokonał handlu produktami pochodzenia zwierzęcego bez zachowania obowiązujących wymagań weterynaryjnych. Wymienionemu, a także dwóm innym oskarżonym, w wieku 28 i 35 lat, zarzucono, że w dniu 21 października 2007 r., działając wspólnie, na terenie zakładów mięsnych w jednej z miejscowości powiatu gostyńskiego, zabrali w celu przywłaszczenia mięso w postaci szynki wieprzowej w ilości 1 017 kg i mięso wołowe w ilości 416 kg o łącznej wartości 21 000 zł.

W opisie czynu wskazano, iż wymienieni – dwaj oskarżeni, będący pracownikami powyższych zakładów mięsnych, w czasie załadunku mięsa na samochód, kierowany przez trzeciego z oskarżonych (25-letniego), załadowali również mięso wskazane w zarzucie, które nie było ujęte w „dokumentach wydania”.

Powyższe mięso jeden z oskarżonych usiłował sprzedać na parkingu w centrum Jarocina, w trakcie czego został zatrzymany przez policję. Jednocześnie doszło wówczas do zabezpieczenia pochodzącego z kradzieży mięsa.

Do ustalenia okoliczności kradzieży doszło m.in. w wyniku oględzin zapisów z monitoringu terenu zakładów mięsnych.

Kradzież zarzucaną oskarżonym zakwalifikowano jako przestępstwo z art. 278 § 1 kodeksu karnego zagrożone karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Sprzedaż mięsa bez zachowania wymagań weterynaryjnych zakwalifikowano natomiast jako przestępstwo z art. 77 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych, zagrożone karą ograniczenia wolności lub jej pozbawienia do 1 roku.