Prokuratura Rejonowa w Krotoszynie zakończyła śledztwo w sprawie kradzieży znacznych ilości molibdenu (metalu wykorzystywanego przy wytwarzaniu stopów) z jednego z miejscowych przedsiębiorstw.

Skierowanym w dniu 30 lipca 2008r. do Sądu Okręgowego w Kaliszu aktem oskarżenia objęto pięć osób, w tym pracowników pokrzywdzonego przedsiębiorstwa oraz pracownika agencji ochrony zabezpieczającej pokrzywdzoną firmę. Wymienionym zarzucono, że w okresie od września 2007 r. do lutego 2008 r., działając wspólnie, dokonali zaboru w celu przywłaszczenia znacznych ilości molibdenu o wartości 141000 zł. W kolejnym zarzucie opisano, iż powyższego czynu dopuścili się oni działając w zorganizowanej grupie przestępczej.

Z dokonanych ustaleń wynika, że łącznie dokonano kradzieży ponad 1000 kg molibdenu. Jego wartość, jak zaznaczono, przekraczała 140000 zł.

Do zatrzymania podejrzanych doszło w lutym 2008r. w związku z przewożeniem przez nich pochodzącego z kradzieży towaru. W wyniku podjętych działań ustalono, iż wcześniej w okresie od września 2007r. dochodziło do podobnych kradzieży. 

W ramach wykonywanych czynności dokonano na mieniu podejrzanych zabezpieczenia majątkowego na poczet grożących im grzywien i roszczeń o naprawienie szkody.

Czyny zarzucane podejrzanym zakwalifikowano jako przestępstwo z art.278 §1 kodeksu karnego (kradzież) zagrożone karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Podobną karą zagrożone jest zarzucane oskarżonym działanie w zorganizowanej grupie przestępczej (art.258 §1 kodeksu karnego).