Prokuratura Rejonowa w Ostrowie Wlkp. w dniu 12 września 2008 r. skierowała do  miejscowego  Sądu  Rejonowego  akt oskarżenia  przeciwko 11 osobom, podejrzanym o szereg przestępstw.

21-letniemu mieszkańcowi Ostrowa Wlkp. zarzucono, że w kwietniu i  czerwcu 2008 r. na  terenie Ostrowa  Wlkp. dokonał  działając  wspólnie z dwoma innymi oskarżonymi czterech kradzieży z włamaniem. Opisano w  zarzutach włamanie do pomieszczeń wytwórni wód gazowanych i zabór pieniędzy w kwocie 37000 zł, a ponadto włamania do kiosku wielobranżowego, sklepu oraz hurtowni, z których wnętrza zabrano pieniądze, papierosy i urządzenia lakiernicze o wartości ponad 6000 zł. Wymienionemu zarzucono  ponadto  dokonanie w dniu 5 maja 2008 r., wspólnie z jednym z pozostałych oskarżonych, rozboju na terenie działającej pod Ostrowem Wlkp. stacji paliw, w trakcie którego grożąc przedmiotem przypominającym broń palną zabrał pieniądze w kwocie 4000 zł. Dalsze zarzuty dotyczą udzielania przez wskazanego oskarżonego dwóm innym oskarżonym, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, amfetaminy w ilości 150 gram.

Dwóm, z pozostałych oskarżonych zarzucono udział w części powyższych włamań, a kolejnemu udział w opisanym rozboju. Siedmiu oskarżonym, w tym jednej kobiecie, zarzucono popełnienie zwłaszcza na terenie Kalisza i Nowych Skalmierzyc przestępstw z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, polegających na sprzedaży bądź posiadaniu substancji psychotropowych i środków odurzających.

Czterech podejrzanych, o przestępstwa przeciwko mieniu, zatrzymano w dniach 24 i 25 czerwca 2008 r. Wobec jednego z nich zastosowano tymczasowe aresztowanie, w stosunku do pozostałych zastosowano dozór policji i tymczasowe aresztowanie. Kolejnych zatrzymań, trzech podejrzanych o udział w nielegalnym obrocie narkotykami, zatrzymano w dniu 12 lipca 2008 r. Jeden z nich został tymczasowo aresztowany, a wobec dwóch z nich zastosowano dozór policji i poręczenie majątkowe.

Zarzucone oskarżonym czyny zakwalifikowano m.in. jako przestępstwa z art.280 §2 kodeksu karnego (rozbój) zagrożone karą od 2 do 12 lat pozbawienia wolności oraz art.279 §1 kodeksu karnego (kradzież z włamaniem) zagrożone karą od 1 roku do 10 lat pozbawienia wolności.